ΜΠΙΚΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD, FEBRM, Dip US MSK
Ιατρείο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟ FOCUS SHOCK WAVE