ΜΠΙΚΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD, FEBRM, Dip US MSK
Ιατρείο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ